HANKKEET

 

Tiedote 7.9.2017 Liikunta maaseutumatkailun vetovoimaksi hankkeen aloitus

Liikunta maaseutumatkailun vetovoimaksi hankkeen maansiirtotyöt Syvänniemen ranta-alueella aloitetaan syyskuun 2017 aikana. Maansiirtotyöt pyritään saamaan valmiiksi lokakuun 2017 aikana. Uimarannan alueelle tulevat lasten leikkipaikka laitteineen samoin kuin kuntokatos laitteineen toteutetaan keväällä 2018. Tavoitteena on saada koko ranta-alue sekä uimaranta/ uimarannan alue laitteineen toimivaan kuntoon kesälle 2018.

Maansiirtotyöt aloitetaan Postitien risteyksestä ja edetään Keihäsjoen rantaan (5). Tarkempi aloitus päivä ilmoitetaan, kun saadaan urakoitsijalta vahvistus. Töiden alettua liikuntareitin käyttö ja liikkuminen työmaa-aluella on kielletty. Autojen pysäköinti koko satama-alueella ja Keihäsjoentien varressa Postitiestä Keihäsjoelle on töiden toteutuksen ajan kielletty. Veneet voivat olla rannalla paikoillaan, mutta muutoin alue numerotolpista Keihäskoskentielle on oltava vapaanana. Keihäskoekentien ranta-alueen valmistuttua siirrytään Postitien varteen (6 ja7), uimarannan alueelle (1a,1b,1c ja 2a, 2b) ja nuotiopaikalle (3). Myllyn raunioiden alue (4) toteutetaan töiden tilanteen mukaan.

Maansiirtourakoitsijana toimii Kaivinkone- ja metsäkoneurakointi Matti Kukkonen, puh. 0400-310 945 Työtekniset asiat: Rakennusinsinööri Kari Vänttinen, 040-829 1648 Juoksevat asiat: Kyläyhdistyksen hanketyöryhmä / Pekka Kääriäinen, 044-532 5556 Tiedotus: Kyläyhdistyksen siht. Timo Kokkonen, 040-525 8270 Hankehallinnointi: Kyläyhdistyksen pj. Maigi Korhonen, 044-426 0002

Hankkeen edetessä tullaan tarvitsemaan talkoolaisia erilaisiin tehtäviin, joista lisätietoa lähiaikoina.

Liite: Asemapiirros_Syvanniemen_ranta.pdf

Liite: Uimarannan_alue_Syvanniemi.pdf

Liite: RantaKunto_hankesuunnitelma.pdf

Liite: RantaKunto_tukipaatos.pdf

Päivitys 3.10.2017
Ranta-alueella työt aloitetaan maansiirtotöillä 9.10.2017 alkavalla viikolla (kunhan kaivinkone vapautuu edelliseltä työmaaltaan). Maansiirtotyöt alkavat Postitien risteyksestä ja jatkuvat sataman kautta Keihäsjoen rantaan kattaen veneiden ja tien välisen alueen. Venepaikoilta alta ei maata kaiveta, joten veneitä ei tarvitse siirrellä pois edestä. Satama-alueen jälkeen töitä jatketaan postitien varresta ja uimarannan ympäristöstä. Alueella liikkumista rajoitetaan jonkin verran töiden aikana, mutta rajoitukset pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä. Mikäli sinulla on tarvetta liikkua työmaa-alueella töiden aikana ole yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöihin.

 

 

 

Syvänniemen kyläyhdistyksellä on vireillä "Liikunta maaseutumatkailun vetovoimaksi" -hanke. Hankkeen tarvitsemat sopimukset Kuopion kaupungin kanssa on tehty , Kalakukko ry on hyväksynyt hankkeen ja nyt odottelemme ELY:n päätöstä toukokuun 2017 aikana. Rakennuslupa-asiat ovat viereillä tavoitteena päästä käytännön töihin syyskuussa 2017. Tavoite on saada hanke kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2018 aikana. Hankkeen toteuttamisessa tarvitaan paljon talkootyötä, josta toteutamme kyselyn kyläläisille rahoituksen ja lupien varmistuttua. Hankkeen sisältö pääpiirteittäin on seuraava - Liikuntareitin palveluiden monipuolistaminen, kuntokatos ulkoliikuntalaitteineen uimarannan lähelle liikuntareitin varteen - Uimarannan laajentaminen ja alueen kunnostaminen sekä lasten leikkipiste - Nuotiopaikka liikuntareitin lähelle, Paskolahden suulle - Lemmikkien uittopaikan teko lehtien keräyspisteen lähelle - Lehtikeräyspisteen alueen kunnostaminen - Ranta-alueen tasaaminen, siistiminen ja viihtyvyyden lisääminen - Vanhan Keihäskosken mylly-alueen kunnostaminen ja matkailullisuuden parantaminen

 

Valtakunnallisen kylämatkailuhankkeen jatko

Syvänniemen kyläyhdistyksen hallitus on päättänyt 27.5.2012 osallistua (jatkaa) valtakunnalliseen kylämatkailuhankkeeseen Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen - valtakunnallinen koordinaatiohanke II, jonka toteutusaika on 1.5.2012 - 31.12.2014.

Nettisivuilta www.lomalaidun.fi/kylamatkailu pääsee tutustumaan tähän astiseen toimintaan. Edellinen hanke on siinä esiteltynä. Syvänniemen kyläyhdistyksen edustajaksi nimettiin Eeva Partanen. Lisäksi sovittiin, että valtakunnallisen kylämatkailuhankkeesta tuleva materiaali on kaikkien alueemme matkailuyrittäjien, matkailuyritystoiminnasta kiinnostuneiden ja yrittäjiksi aikovien sekä kyläläisten käytössä. Materiaalin julkaisemistavasta tiedotetaan myöhemmin. Ottakaa rohkeasti yhteyttä Eevaan (info@eevantalo.fi)

 

”Ulkoilureitistö – hanke” / KUOPION KAUPUNKI:

Kuopion kaupunki on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Syvänniemen ulkoilureitistöön (Korppiniemen alue). Hankkeella toteutetaan kuivan kelin aikaan sepeli ja pinta välille Tilhikalliontie - Korppiniementie - 3km:n ja 5km:n latujen risteys sekä Hermannin seutu. Rakennetaan valaistus koko 3 km lenkille. Oikoladun (Tilhikalliontien risteys - latujen risteys) pohja jäädytetään, jonka jälkeen ajetaan sepeli ja pinta. Tavoitteena on aloittaa toimenpiteet elokuussa 2012 ja saada valmiiksi vuoden sisällä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Syvänniemen kyläyhdistyksen kanssa.
Syvänniemen opas- ja liikuntareittikartta löytyy täältä

 

Syvänniemen kehittäminen ja tarveselvitys 31.3.2011

Dokumentti on luettavissa täältä

 

Syvänniemi-info

Dokumentti on luettavissa täältä