HANKKEET

 

Syvänniemen kyläyhdistyksellä on vireillä "Liikunta maaseutumatkailun vetovoimaksi" -hanke. Hankkeen tarvitsemat sopimukset Kuopion kaupungin kanssa on tehty , Kalakukko ry on hyväksynyt hankkeen ja nyt odottelemme ELY:n päätöstä toukokuun 2017 aikana. Rakennuslupa-asiat ovat viereillä tavoitteena päästä käytännön töihin syyskuussa 2017. Tavoite on saada hanke kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2018 aikana. Hankkeen toteuttamisessa tarvitaan paljon talkootyötä, josta toteutamme kyselyn kyläläisille rahoituksen ja lupien varmistuttua. Hankkeen sisältö pääpiirteittäin on seuraava
- Liikuntareitin palveluiden monipuolistaminen, kuntokatos ulkoliikuntalaitteineen uimarannan lähelle liikuntareitin varteen
- Uimarannan laajentaminen ja alueen kunnostaminen sekä lasten leikkipiste
- Nuotiopaikka liikuntareitin lähelle, Paskolahden suulle
- Lemmikkien uittopaikan teko lehtien keräyspisteen lähelle
- Lehtikeräyspisteen alueen kunnostaminen
- Ranta-alueen tasaaminen, siistiminen ja viihtyvyyden lisääminen
- Vanhan Keihäskosken mylly-alueen kunnostaminen ja matkailullisuuden parantaminen

 

Valtakunnallisen kylämatkailuhankkeen jatko

Syvänniemen kyläyhdistyksen hallitus on päättänyt 27.5.2012 osallistua (jatkaa) valtakunnalliseen kylämatkailuhankkeeseen Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen - valtakunnallinen koordinaatiohanke II, jonka toteutusaika on 1.5.2012 - 31.12.2014.

Nettisivuilta www.lomalaidun.fi/kylamatkailu pääsee tutustumaan tähän astiseen toimintaan. Edellinen hanke on siinä esiteltynä. Syvänniemen kyläyhdistyksen edustajaksi nimettiin Eeva Partanen. Lisäksi sovittiin, että valtakunnallisen kylämatkailuhankkeesta tuleva materiaali on kaikkien alueemme matkailuyrittäjien, matkailuyritystoiminnasta kiinnostuneiden ja yrittäjiksi aikovien sekä kyläläisten käytössä. Materiaalin julkaisemistavasta tiedotetaan myöhemmin. Ottakaa rohkeasti yhteyttä Eevaan (info@eevantalo.fi)

 

”Ulkoilureitistö – hanke” / KUOPION KAUPUNKI:

Kuopion kaupunki on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Syvänniemen ulkoilureitistöön (Korppiniemen alue). Hankkeella toteutetaan kuivan kelin aikaan sepeli ja pinta välille Tilhikalliontie - Korppiniementie - 3km:n ja 5km:n latujen risteys sekä Hermannin seutu. Rakennetaan valaistus koko 3 km lenkille. Oikoladun (Tilhikalliontien risteys - latujen risteys) pohja jäädytetään, jonka jälkeen ajetaan sepeli ja pinta. Tavoitteena on aloittaa toimenpiteet elokuussa 2012 ja saada valmiiksi vuoden sisällä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Syvänniemen kyläyhdistyksen kanssa.
Syvänniemen opas- ja liikuntareittikartta löytyy täältä

 

Syvänniemen kehittäminen ja tarveselvitys 31.3.2011

Dokumentti on luettavissa täältä

 

Syvänniemi-info

Dokumentti on luettavissa täältä